2900 Р

Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDа), SS-A (52 kDа), SS-B, Scl-70, PM-Sc


См. также прайс лист - антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDа), SS-A (52 kDа), SS-B, Scl-70, PM-Sc
Написать

Отзывы - антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDа), SS-A (52 kDа), SS-B, Scl-70, PM-Sc

Удалить